ثبت یه‌اتاق


- در این صفحه می توانید درخواست ثبت آگهی جدید خریداری نمایید.
- اگر در گذشته سفارشی داشته اید، برای ثبت مشخصات مکان موردنظرتان از بخش سفارش ها در قسمت حساب کاربری استفاده نمایید.


تعرفه های ثبت:
مدت زمان هزینه (ریال) توضیح
نمایش برای مدت ۲ ماه ۲۰,۰۰۰
  • نمایش برای همه کاربران به مدت ۲ ماه
  • برقراری ارتباط از طریق تلفن همراه، پست الکترونیکی و سیستم پیام رسانی یه‌اتاق


نوع آگهی های خود را انتخاب کنید:
مدت زمان قیمت واحد (ریال) تعداد قیمت کل (ریال)
نمایش برای مدت ۲ ماه ۲۰,۰۰۰
جمع جزء (ریال)
تخفیف (100 درصد)
جمع کل (ریال)

پست الکترونیک شما:

توافق خود را با قوانین ما اعلام کنید:
من قوانین پایگاه یه‌اتاق را قبول می کنم.