آبشار لاشو در فاصله 2 كيلومتري از روستاي فاضل آباد بخش مركزي شهرستان آزادشهر استان گلستان قرار دارد.  اين آبشار از 4 چشمه دائمي سرچشمه مي گيرد و در همه فصول سال جاري مي باشد كه زمين هاي زراعي پايين دست روستا را هم مشروب مي سازد. در این زمین‌ها محصولات كشاورزي سویا،ماش گندم و شالی کشت می شود.

ارتفاع اين آبشار در حدود 25 متر و بصورت پله اي از دو تخته سنگ بزرگ تشكيل شده است.  اين آبشار از شهرستان آزادشهر 5 كيلومتر فاصله دارد و نزديكترين تفرجگاه به شهرستان آزادشهر مي باشد.
 
منبع: