مسابقه خاک سیمرغخوزستان، بهبهان
 
اصفهان، اصفهان
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، سوادکوه
تصویر گرفته شده از منطقه(سودکوه- روستای کاکرون) میباشد
اصفهان، اصفهان
عمارت تاریخی لباف
آذربایجان شرقی، تبریز
کاخ موزه شهرداری تبریز
گیلان، تالش
جاده اسالم به خلخال
گیلان، صومعه سرا
منطقه زیازتی وگردشگری بسیار زیبا وجذاب دوعالم کوه تنیان شهرستان صومعه سرا
اصفهان، سمیرم
سمیرم- سد خاکی شاه جعفر
اصفهان، سمیرم
سرو کوهی (وُهل) - ارتفاعات ونک سمیرم
اصفهان، اصفهان
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است/شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
مازندران، بابل
 
اصفهان، اصفهان
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ / ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست ؟
چهارمحال و بختیاری، بروجن
چغاخور
اصفهان، اصفهان
یکی به حکم نظر پای در گلستان نه/که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش