مسابقه خاک سیمرغمازندران، سوادکوه
تصویر گرفته شده از منطقه(سودکوه- روستای کاکرون) میباشد
گیلان، صومعه سرا
منطقه زیازتی وگردشگری بسیار زیبا وجذاب دوعالم کوه تنیان شهرستان صومعه سرا
مازندران، بابل
 
آذربایجان شرقی، تبریز
کاخ موزه شهرداری تبریز
مازندران، بابل
 
خوزستان، بهبهان
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
مازندران، بابل
 
گیلان، تالش
جاده اسالم به خلخال
مازندران، بابل
 
اصفهان، اصفهان
عمارت تاریخی لباف
اصفهان، اصفهان
 
مازندران، بابل
 
اصفهان، سمیرم
سمیرم- سد خاکی شاه جعفر
مازندران، بابل
 
اصفهان، اصفهان
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است/شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است
اصفهان، سمیرم
سرو کوهی (وُهل) - ارتفاعات ونک سمیرم
چهارمحال و بختیاری، بروجن
چغاخور
اصفهان، اصفهان
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ / ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست ؟
اصفهان، اصفهان
یکی به حکم نظر پای در گلستان نه/که پایمال کنی ارغوان و یاسمنش